Metody pozwalające na skuteczne zlokalizowanie wycieku

Wyciek powstały w instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej lub przemysłowej stanowi zawsze ogromne zagrożenie. Może bowiem prowadzić do zalania budynku, poważnej destrukcji ścian zewnętrznych i wewnętrznych, a także rozwoju szkodliwych dla ludzkiego zdrowia pleśni oraz grzybów. Aby zniwelować wielkość strat, warto zastosować jedną z metod, których celem jest wykrycie dokładnego miejsca uszkodzenia rury.

Kamera i geofon to niezwykle przydatne sprzęty

W procesie lokalizowania wycieków doskonale sprawdza się metoda termowizyjna, oparta na wykorzystaniu zjawiska promieniowania cieplnego. Kluczową rolę odgrywa tutaj specjalna kamera przystosowana do rejestrowania anomalii temperaturowych. Po dokonaniu pomiaru przekształca ona uzyskaną wartość w obraz widzialny, zwany fachowo termogramem. Badanie jest szybkie i w pełni bezpieczne dla ludzi, a dodatkowo nie wymaga nawet minimalnej ingerencji w strukturę danego systemu. Alternatywne rozwiązanie to technika elektroakustyczna, wykonywana za pomocą geofenu, czyli urządzenia złożonego z czułego mikrofonu prętowego bądź kielichowego, słuchawek oraz jednostki głównej. Weryfikacja rozpoczyna się od fizycznego osłuchania elementów instalacji i wstępnego określenia rejonu nieszczelności. Następnie geofon precyzyjnie ustala punkt uszkodzenia dzięki detekcji szumu przenoszonego bezpośrednio na grunt. Na uwagę zasługuje również wykrywanie z użyciem gazu śladowego – zazwyczaj azotu wzbogaconego niewielką ilością wodoru. Zostaje on wprowadzony przez hydrant lub zawór przyłączeniowy do rurociągu, a po spenetrowaniu jego wnętrza wydostaje się poprzez pęknięcia i szpary na powierzchnię, gdzie jest wychwytywany detektorem. Jeśli interesuje nas profesjonalna lokalizacja wycieków Łódź to miasto, w którym znajdziemy firmę posiadającą w ofercie wszystkie opisane powyżej metody.

Procedury mniej popularne, ale równie efektywne

Niekiedy źródło przecieku można z powodzeniem zdiagnozować przy wykorzystaniu zwykłego dymu generowanego w trybie ciągłym przez zadymiarkę. Dotyczy to w szczególności układów kanalizacyjnych i hydroizolacji dachowych. Jedynym warunkiem jest w tym przypadku chwilowe wyłączenie ewentualnego systemu przeciwpożarowego. Istnieje ponadto opcja przeprowadzenia badania z zastosowaniem barwników przemysłowych. Idealnie nadają się one do śledzenia tzw. ścieżki migracji wody. Nieszczelności są także bardzo często ujawniane dzięki:

  • nowoczesnemu georadarowi
  • sondzie zanurzeniowej (wgłębnej)
  • elektronicznemu wilgotnościomierzowi
  • loggerom korelującym
  • kamerze endoskopowej (inaczej inspekcyjnej)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *