Jakie rozwiązania należy wprowadzić, gdy kluczowy współpracownik jest regularnie nieobecny w pracy?

Absencja to poważny problem w zarządzaniu, z którym musi zmierzyć się osoba zarządzająca firmą, a tym bardziej, gdy jest to ważny pracownik, który regularnie wyjeżdża. W jaki sposób można nadrobić tę nieobecność w najlepszych możliwych warunkach?

Reorganizacja wewnętrzna.

W bardzo krótkim okresie czasu, zastępstwo wewnętrzne jest najprostszym rozwiązaniem w przypadku nieobecności pracownika uważanego za kluczowego dla sprawnego funkcjonowania firmy. Oczywiste jest, że nie można oczekiwać takiej samej wydajności jak wcześniej, ale częściowa lub całkowita zmiana grupy roboczej pozwala firmie kontynuować działalność. Należy reagować, ponieważ na tym etapie może to spowodować znaczną stratę pieniędzy. Dzięki temu firma będzie mogła pracować w takich samych warunkach jak zwykle, pomimo prawdopodobnego spadku wydajności. Rozwiązanie to jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy inny pracownik jest w stanie wykonać zadania osoby nieobecnej. Jeśli jednak zmiana się powiedzie, można ją zatrzymać na dłużej dla dobra firmy.

Rekrutacja zewnętrzna.

Bez wcześniejszego przekazania wiedzy o nieobecnym pracowniku lub o pracowniku, który mógłby go prawidłowo zastąpić, droga rekrutacji zewnętrznej musi być otwarta. Jednak biorąc pod uwagę stan rynku pracy, bardzo trudno jest znaleźć tę rzadką perłę, która będzie w stanie nadać firmie niezbędną dynamikę. Konieczność natychmiastowego obsadzenia wakatu oznacza, że mniej czasu poświęca się na wybór odpowiedniego kandydata, co nigdy nie jest dobrą rzeczą. Jednocześnie niepewny charakter stanowiska, gdy nie wiadomo, czy nieobecność kluczowego pracownika będzie możliwa, może zniechęcać najbardziej doświadczonych, a więc i najbardziej interesujących kandydatów.

Wymiana kaskadowa.

Można przewidzieć inne rozwiązanie, które jest bardziej elastyczne dla dyrektora przedsiębiorstwa i z pewnością może skutecznie zrekompensować nieobecność nieobecnego pracownika: zastępstwo kaskadowe. Procedura ta, doskonale uznana przez orzecznictwo, umożliwia przydzielenie pracy nieobecnego pracownika kilku pracownikom grupy, przy jednoczesnym zatrudnieniu nowego pracownika na inne stanowisko na podstawie umowy na czas określony. Umowa ta ma tę zaletę, że jest zawierana bez określonego terminu. Celem jest tymczasowa reorganizacja zadań co najmniej dwóch pracowników, ale przedsiębiorca będzie miał dzięki temu większą elastyczność w zarządzaniu powrotem lub nowymi nieobecnościami swojego najważniejszego pracownika.

Jeden komentarz Dodaj swoje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *