Cleanroom – niezbędny element produkcji

Cleanroom lub pomieszczenie czyste to kontrolowane środowisko, w którym jakość powietrza jest monitorowana w celu zminimalizowania obecności zanieczyszczeń, takich jak pył, które mogłyby zagrozić powodzeniu delikatnych operacji chemicznych, elektronicznych, czy mechanicznych. Pomieszczenia czyste klasyfikuje się według ilości mikrocząsteczek obecnych w metrze sześciennym powietrza: im mniejsza liczba obecnych cząsteczek, tym lepsza jakość środowiska wytworzonego sztucznie przez pomieszczenie czyste. W przemyśle farmaceutycznym, w produkcji mikroelektroniki i w szpitalach stosowanie pomieszczeń czystych i związanych z nimi systemów dostarczania powietrza jest obecnie niezbędne.

Cleanroom – ważne szczegóły

Cleanroom to zamknięte obszary starannie zaprojektowane, aby wrażliwe leki i środki spożywcze nie były narażone na wpływ środowiska zewnętrznego. Ważnym elementem przy budowie pomieszczeń czystych jest panel cleanroom, który jest inną wersją panelu przeznaczonego do pomieszczeń zimnych. Panele ścienne i sufitowe produkowane specjalnie dla pomieszczeń czystych są produkowane zgodnie z normami Ministerstwa Zdrowia. Wejścia do pomieszczeń czystych są zaprojektowane ze specjalnymi drzwiami, a wejścia i wyjścia są pod kontrolą. Celem jest tutaj zapobieganie przedostawaniu się mikroorganizmów z wewnątrz i z zewnątrz. Dzięki specjalnym systemom wentylacyjnym powietrze wewnątrz jest stale oczyszczane i powstaje jednorodne środowisko. Odzież i warunki pracy pracowników zatrudnionych w pomieszczeniach czystych są pod stałą kontrolą. Zabrania się wchodzenia do pomieszczeń czystych z wyjątkiem osób upoważnionych, dla których każdy pracownik posiada własną kartę identyfikacyjną. Dzięki tej legitymacji tylko osoby z kartą mogą wejść przez cyfrowe drzwi.

Filtracja powietrza

Podczas gdy powietrze w pomieszczeniach czystych jest filtrowane, duże cząstki są zatrzymywane poprzez wstępne filtrowanie. Następnie powietrze jest filtrowane za pomocą filtrów. Ich falista struktura wewnętrzna, aluminiowy wspornik i włókna zapobiegają przechodzeniu cząstek pomiędzy środowiskami. W ten sposób nie dochodzi do zanieczyszczenia spowodowanego ruchem cząsteczek w powietrzu dostającym się do pomieszczenia. Ponadto, powietrze opuszczające pomieszczenie czyste nie powinno być oczyszczane i ponownie wprowadzane do pomieszczenia. Zdaniem ekspertów najłatwiej jest zapewnić, że w pomieszczeniu czystym nie ma cząstek stałych. Trudnym elementem jest utrzymanie parametrów takich jak temperatura, wilgotność, ciśnienie w stałym stanie, biorąc pod uwagę, że pomieszczenie czyste to system energetyczny, który pracuje 24 godziny na dobę. Temperatura w pomieszczeniach czystych jest różna w zależności od obszaru, w którym będą one użytkowane. Na przykład w pomieszczeniach do przygotowywania leków temperatura w pomieszczeniu czystym jest utrzymywana na niskim poziomie, ponieważ leki mogą się zepsuć w wysokiej temperaturze. Jednak na salach operacyjnych jest ona regulowana w zależności od temperatury ciała, aby nie obniżać temperatury ciała pacjenta. W pomieszczeniach czystych panuje zazwyczaj nadciśnienie. W ten sposób następuje przepływ powietrza z pomieszczenia czystego do pomieszczenia brudnego.

Opublikowano w Inne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *